Ostatní

Týden modliteb 24/7 za Plzeň

By 24.9.2018 No Comments

Intenzivní týden modliteb napříč církvemi za město Plzeň! Od neděle 30. září do soboty 6. října, místo podle jednotlivých aktivit.

Víš, že v Plzni žije přes 170 000 obyvatel, ale jen 1% aktivních křesťanů? Je možné změnit duchovní vzdálenost mezi 1% křesťanské populace a zbylými 99%?

Aktuální informace najdete na facebooku anebo na webu Plzen 24/7

Náš Nejvyšší knězi, Ježíši, kéž se křesťané v Plzni oddají modlitbě a jsou si vědomi svého povolání žehnat svými modlitbami jejich
městu. Dopomoz jim k porozumění, že prostřednictvím svým modliteb mohou ve svém městě uvolnit moc Ducha. Víme, že je Ti k
slávě, když stojíme společně a modlíme se proti všemu, co stojí proti Tvému království. Jako Áron a Chur podpírali Mojžíšovy
ruce, přicházím, abych se připojil k ostatním křesťanům a křesťanským pracovníkům k přímluvám za Plzeňany. Prosím ochraňuj
je, když vedou boje proti všem duchovním silám zla za obyvatele svého města. (Koloským 4:2, Skutky apoštolů 1:14, Exodus
17:12)