Bohoslužba

Online Ekumecká bohoslužba a omezení shromažďování

By 11.3.2020 No Comments

Pokoj Vám, milí bratři, sestry a přátelé sboru.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků na 30 lidí, prosím všechny o sledování bohoslužby z domova.

Sbor CB Plzeň Vás zve ke sledování on-line bohoslužeb 15.3.2020 od 9:00 hodin na webové adrese: http://cbplzen.cz/live/ Bude přenášená Ekumenická Bohoslužba, která je naplánována v rámci konference UNIT a byla přesunuta do Církve bratrské v Doudlevecké ulici. Vzhledem k omezenému počtu účastníků doporučujeme všem starším, nemocným lidem i maminkám s dětmi sledovat bohoslužby z domova.

Vedení sboru žádá všechny účastníky sborových akcí, aby dodržovali nařízení naší vlády a modlili se za další kroky i naši vládu. Prosíme počítejte, že inkubační doba je až 12 dní, kdy je člověk bez příznaků. Prosíme Vás o omezení Vašich veřejných aktivit i cestování – abychom nepomáhali šíření viru. Jelikož jsou uzavřené školy, prosím věnujte čas svým dětem a rodině. Využijte tento zvláštní čas také na modlitbu i svůj čas s Bohem.

Prosím modlete se:

  • aby Bůh zastavil šíření koronaviru a ochránil naše blízké;
  • aby se Bůh dotknul našich nemocných a uzdravil je;
  • aby nás vedl, ukázal nám, kam máme jako sbor jít;
  • aby mi ukázal, kde mám být a do jaké služby ve sboru mě Bůh povolává.

Prosím přijměte vírou – pro sebe i sbor verše ze Žalmu 91, 1-7:

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem.
Nebudeš se bát nočního děsu, ani, že ve dne přiletí šíp, ani moru, obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne. Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží…

Ozveme se Vám s dalšími informacemi o sborových akcích. V případě dotazů pište na adresu: daniel.sramek@seznamc.cz