Týden modliteb 24/7 za Plzeň

By | Ostatní | No Comments

Intenzivní týden modliteb napříč církvemi za město Plzeň! Od neděle 30. září do soboty 6. října, místo podle jednotlivých aktivit.

Víš, že v Plzni žije přes 170 000 obyvatel, ale jen 1% aktivních křesťanů? Je možné změnit duchovní vzdálenost mezi 1% křesťanské populace a zbylými 99%?

Aktuální informace najdete na facebooku anebo na webu Plzen 24/7

Náš Nejvyšší knězi, Ježíši, kéž se křesťané v Plzni oddají modlitbě a jsou si vědomi svého povolání žehnat svými modlitbami jejich
městu. Dopomoz jim k porozumění, že prostřednictvím svým modliteb mohou ve svém městě uvolnit moc Ducha. Víme, že je Ti k
slávě, když stojíme společně a modlíme se proti všemu, co stojí proti Tvému království. Jako Áron a Chur podpírali Mojžíšovy
ruce, přicházím, abych se připojil k ostatním křesťanům a křesťanským pracovníkům k přímluvám za Plzeňany. Prosím ochraňuj
je, když vedou boje proti všem duchovním silám zla za obyvatele svého města. (Koloským 4:2, Skutky apoštolů 1:14, Exodus
17:12)

Seminář pro učitele besídek a pracovníky s dětmi

By | Ostatní | No Comments

Pracuješ v besídce, nedělní škole, v mateřském centru? Chceš se do této práce zapojit?
Pak právě tebe zveme na seminář „Zvěst evangelia dětem ve sboru“

Program:
 Jaký má být učitel
 Jak vést sejití dětí, rozvržení
 Ukázka lekce
 Ukázky praktických pomůcek
 Sdílení se o zkušenostech
 Prodej literatury (lekce) DM

Seminář vedou Petr a Věra Brahovi, Dětská Misie Česká Republika a proběhne 13. 1. 2018 od 9:30 do 12:00 ve sborové kavárně.

Prosíme zájemce o registraci na http://brahovi.cz/wordpress/2017/12/15/registrace/

Modlitební týden 24/7 za Plzeň

By | Ostatní | No Comments

Intenzivní týden modliteb napříč církvemi za město Plzeň! Od neděle 1. října do soboty 7. října, místo podle jednotlivých aktivit.

Víš, že v Plzni žije přes 170 000 obyvatel, ale jen 1% aktivních křesťanů? Je možné změnit duchovní vzdálenost mezi 1% křesťanské populace a zbylými 99%?

Věříme, že ano a chceme se na tom cíleně podílet modlitbou. Připojit se můžeš i ty a to podle tvých možností – od bleskové modlitby každý den v poledne, po návštěvu ranních a večerních aktvit, seminárů a modlitebních procházek. Od pátku večer do soboty večer je navíc připravena modlitební místnost.

Více informací na plakátcích anebo na webu 247.krestan.org nebo facebooku.

English Class 2017

By | Ostatní | No Comments

English Class 2017 to je týden výuky angličtiny s rodilými mluvčími z USA pro děti i dospělé!

Každý den jste zváni na dva bloky angličtiny: Dopolední blok je určený pro děti a maminky s dětmi (pro malé děti nabízíme hlídání). Večerní blok je určen mládeži (15+) a dospělým. Zájemcům nabízíme různé úrovně angličtiny. Kurzovné je symbolické: 200 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti. Stručný program najdete na plakátku a daší informace budou zveřejněny později také na webu www.cbplzen.cz.

Pořádá Come and See ve spolupráci s Církví bratrskou Plzeň

Noc kostelů

By | Ostatní | No Comments

Využij akce Noc kostelů a přijď se navečer 9. června podívat k nám. Uvidíš prostory, kde se scházíme, uslyšíš písně, které zpíváme i na našich nedělních shromážděních v podání naší kapely anebo se můžeš zaposlouchat do mohutného zvuku varhan hrající skladby starých mistrů…

Program:

Hlavní program (velký sál) 18.00-23.00 hod.

18:15 – 19:15 Hudební vystoupení místní skupiny (ukázka z písní, které se u nás hrají v neděli)

19:30 – 19:50 Živá varhanní hudba (několik skladeb na sborové varhany)

20:00 – 20:30 Reprodukovaný hudební koncert (ukázky z koncertů významných zahraničních křesťanských skupin)

20:30 – 20:50 Živá hudba (hudební vystoupení členů našeho sboru)

21:00 – 21:20 Živá varhanní hudba (několik skladeb na sborové varhany)

21:30 – 23:00 Reprodukovaná hudba (ukázky z tvorby zahraničních křesťanských hudebních skupin)

Alianční týden modliteb 2017

By | Ostatní | No Comments

V druhém lednovém týdnu (8. – 15. 1. 2017) jsi zván na ekumenický týden modliteb, letos jsou hlavním tématem k modlitbám „děti“. Informace a modlitební témata najdeš na stránkách Evangelikální aliance. Rozpis, v jakém společenství se daný den setkání uskuteční je zde.

K modlitbám v našem sboru se sejdeme v pondělí 9. 1. Začátek setkání je v 18 hodin ve velkém sále sboru (Doudlevecká 31)